Tende Van der Hauwaert

Nieuws

Beste klant,

Tijdens de zomermaanden is onze showroom gesloten van 13/7 tem 29/7/24.• Wij werken bij voorkeur op afspraak.
• Je kan ons telefonisch of via mail bereiken.

Aarzel niet ons te contacteren wanneer u vragen heeft.

055/31 39 84 – info@vanderhauwaert.infoTeam Tende Van der Hauwaert

DE JUISTE STOFFEN VERBETEREN DE AKOESTIEK


In elke ruimte – thuis, op kantoor, op school, een openbare ruimte – is het binnenmilieu zeer bepalend voor ons comfortgevoel. Hoe we ons er voelen hangt af van vele factoren: temperatuur, luchtvochtigheid, zuurstof, licht, geur en kleur, maar ook van geluid. Door het kiezen van de juiste stoffen verbeteren we de akoestiek en dus het leef- en werkcomfort, steeds afgestemd op de functie van een ruimte.

Goed gekozen stoffen verhogen aanzienlijk het akoestisch comfort: ze dempen storende omgevingsgeluiden en nagalm en zorgen daarmee voor rust en een goede verstaanbaarheid. Dat is niet alleen prettig, maar verhoogt ook de concentratie en arbeidsproductiviteit. Want, een goede ruimteakoestiek voorkomt stress, stemproblemen en vermoeidheid.

  • blog

DE JUISTE STOFFEN VERBETEREN DE AKOESTIEKGordijnen en geluidsabsorptie

In elke ruimte – thuis, op kantoor, op school, een openbare ruimte – is het binnenmilieu zeer bepalend voor ons comfortgevoel. Hoe we ons er voelen hangt af van vele factoren: temperatuur, luchtvochtigheid, zuurstof, licht, geur en kleur, maar ook van geluid. Door het kiezen van de juiste stoffen verbeteren we de akoestiek en dus het leef- en werkcomfort, steeds afgestemd op de functie van een ruimte.

Goed gekozen stoffen verhogen aanzienlijk het akoestisch comfort: ze dempen storende omgevingsgeluiden en nagalm en zorgen daarmee voor rust en een goede verstaanbaarheid. Dat is niet alleen prettig, maar verhoogt ook de concentratie en arbeidsproductiviteit. Want, een goede ruimteakoestiek voorkomt stress, stemproblemen en vermoeidheid.

Geluid in een ruimte

Als een geluidsgolf invalt op een materiaaloppervlak wordt een deel van het geluid weerkaatst. Gebeurt dat in één richting dan spreken we van reflectie; verspreidt het geluid zich alle kanten op dan heet dat diffusie. Een deel van de trillingen wordt doorgelaten door het materiaal (transmissie) en een deel wordt geabsorbeerd (absorptie). Bij reflectie of diffusie en transmissie blijft de geluidsenergie behouden; bij absorptie veroorzaken de geluidstrillingen wrijving die geluidsenergie omzet in warmte.

Zorgen voor een comfortabele geluidsomgeving

In ruimtes met harde oppervlakken blijft geluid door reflecties lang hangen. Daardoor kan het geluidsniveau stijgen en hinder veroorzaken. Geluiddempende stoffen bieden dan soelaas. Als gordijn of paneel dragen ze bij tot:

  • Het dempen van omgevingsgeluiden en nagalm;
  • Het verbeteren van verstaanbaarheid en communicatie;
  • Verhoogde aandacht en concentratie;
  • Het akoestisch afscheiden van de ruimte.

Geluidsabsorptie en stoffen

Om te bepalen in welke mate stoffen geluid absorberen zijn de absorptie-eigenschappen van belang. Hoeveel geluid stoffen dempen hangt af van de dikte en dichtheid van het materiaal en de structuur van het garen en het weefsel. Omdat geluidsabsorptie in stof niet te meten is, worden de nagalmtijden bij verschillende frequenties in een nagalmkamer gemeten. De nagalmtijd is de tijd in seconden tot het geluid met 60 decibel is afgenomen. Ter illustratie hieronder enkele juiste nagalmtijden:

  • kantoor of klaslokaal: 0,5 seconde
  • theater 1 seconde
  • kerk 3 seconden

Een maat voor geluidsdemping

De energie van invallend geluid is de som van reflectie, transmissie en absorptie. De absorptiewaarde aw geeft aan welk deel van de geluidsenergie niet wordt weerkaatst en is ook de som van absorptie en transmissie: aw. Anders geformuleerd: hoe groter de aw-waarde, hoe meer energie het materiaal absorbeert.

Let wel: een aw-waarde geldt alleen voor een bepaalde frequentie. De norm NEN ISO 11654 Akoestiek is een standaard om de aw-getallen van alle frequenties om te zetten in een enkel getal. Het menselijk gehoor is het gevoeligst voor het frequentiebereik van spraak. Daarom wegen de akoestische waarden in het bereik van 250Hz – 2000Hz hierbij extra zwaar.

Stoffen met een hoog absorptievermogen hebben een aw-waarde van 0,4 tot 0,75. Dat betekent dat ze 40% tot 75% van het geluid absorberen.

Vergeet het belang van de plaatsing niet

Voor het akoestisch effect is ook de plaatsing van belang:

  • Hoe groter de afstand van de muur tot de stof (tot maximaal 30 centimeter) hoe meer geluid de stof absorbeert.
  • Hoe groter de plooien hoe meer geluid de stof absorbeert.

Vergeleken met geluidspanelen

Gordijnen hebben als voordeel dat ze flexibel zijn: ze zijn dicht of open te gebruiken voor meer of minder geluidsdemping. Zo is de nagalmtijd af te stemmen op het gebruik van de ruimte op dat moment, bijvoorbeeld voor een lezing, vergadering, in groepjes werken of een muziek- of zanguitvoering.

Wilt u meer informatie of advies over de mogelijkheden van onze geluidsabsorberende stoffen en wandpanelen? Maak een afspraak en we helpen je graag verder.

Bron: De Ploeg